Ειδίκευση και Μετεκπαίδευση

Ο Ιατρός ειδικεύτηκε σε δύο από τις καλύτερες Οφθαλμολογικές Κλινικές της Ελλάδος, στην Οφθαλμολογική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) και στην Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ., στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Επίσης, επί εννέα μήνες εκπαιδεύτηκε στο κλινικό αντικείμενο της Παιδοφθαλμολογίας, ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Α Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.