Εμπειρία και συνεχής εκπαίδευση

Ο Ιατρός χαρακτηρίζεται από πλούσια εμπειρία στη διαχείριση πλήθους περιστατικών και στη διενέργεια μεγάλου αριθμού χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και συνεχή παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με παρουσίαση πρωτότυπων εργασιών.