Εξέταση υποψήφιων οδηγών

Σύμβαση με Διεύθυνση Μεταφορών Π.Ε. Πιερίας για έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης.