Φιλικός χώρος για παιδιά

Η εξέταση των παιδιών γίνεται ευχάριστη και ελκυστική μέσα από την προσέγγισή τους με διασκεδαστικό τρόπο και την χρήση σύγχρονων διαγνωστικών παιχνιδιών.