ΠΤΕΡΥΓΙΟ
ΠΤΕΡΥΓΙΟ

Χειρουργική αφαίρεση πτερυγίου απαιτείται όταν ένα πτερύγιο αναπτύσσεται και αυξάνει σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να εισβάλει στον κερατοειδή και να δημιουργεί διάφορες προβληματικές καταστάσεις, όπως: υψηλό αστιγματισμό, κάλυψη του οπτικού άξονα ή/και αισθητικό πρόβλημα. Η απλή αφαίρεση του πτερυγίου συνοδεύεται από πολύ υψηλά ποσοστά υποτροπής. Συνεπώς, συνιστάται η αφαίρεσή του να συνοδεύεται από την χρήση ειδικών φαρμάκων (μιτομυκίνη) ή/και την τοποθέτηση μοσχευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι ο ασθενής να υποβάλεται σε επέμβαση πριν το πτερύγιο αυξηθεί υπέρμετρα σε μέγεθος, διότι αφενός η επέμβαση καθίσταται πιο δύσκολη και η μετεγχειρητική αποκατάσταση πιο σταδιακή, αφετέρου καταλείπονται μόνιμες αλλοιώσεις στον κερατοειδή χιτώνα (ουλές) που η διόρθωσή τους είναι ιδιαίτερα δυσχερής.