ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ
ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ

Χειρουργική αφαίρεση μορφωμάτων βλεφάρων: Η χειρουργική αφαίρεση των διαφόρων δερματικών βλαβών που εμφανίζονται στα βλέφαρα συνήθως αφορά αισθητικούς λόγους (ξανθελάσματα, κύστεις, θηλώματα κτλ) ή και διαγνωστικούς (αφαίρεση σπίλων, βιοψία κ.ά.). Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά κανόνα με τοπική αναισθησία και αναλόγως με το μέγεθος της αφαιρούμενης εξεργασίας μπορεί να απαιτηθεί ή όχι η τοποθέτηση ραμμάτων.