ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ

Ορθοπτική μελέτη ονομάζεται η εξέταση ενός ατόμου (παιδιού ή ενήλικα) για παρουσία στραβισμού, όπως ονομάζεται επιστημονικά η διαταραχή της ευθυγράμμισης των οφθαλμών. Με την ορθοπτική μελέτη εντοπίζεται η διαταραχή, μετράται η γωνία παρέκκλισης των οφθαλμών (γωνία στραβισμού) και αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπεία (χειρουργική ή/και συντηρητική).