ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Στο Ιατρείο μας υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης γυαλιών και φαρμάκων οφθαλμικών παθήσεων μέσω ΕΟΠΥΥ.