ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τονομέτρηση ονομάζεται η μέτρηση της πίεσης που επικρατεί μέσα στον οφθαλμό (ενδοφθάλμια πίεση). Αποτελεί πολύ χρήσιμη εξέταση για όλους τους ασθενείς, αλλά αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους πάσχοντες από γλαύκωμα, καθώς η αντιγλαυκωματική αγωγή στοχεύει στην πτώση της ενδοφθάλμιας πίεσης και, κατά συνέπεια, η μέτρησή της αποτελεί σημαντική παράμετρο στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης πάθησης.