ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιεί ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας (υπερήχους) για να απεικονίσει τους ιστούς μέσα και γύρω από το μάτι. Η παραγόμενη εικόνα στον κλασσικό οφθαλμικό υπέρηχο είναι δισδιάστατη και ασπρόμαυρη. Είναι μια εξέταση ανώδυνη και μη επεμβατική η οποία διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά. Η υπερηχογραφία παράγει υπερήχους μέσω ενός μικρού στειλεού. Ο στειλεός τοποθετείται στη επιφάνεια των βλεφάρων με τα μάτια κλειστά. Το μόνο που αισθάνεται ο ασθενής είναι το gel που χρησιμοποιείται για να ακουμπήσει ο στειλεός στην επιφάνεια των βλεφάρων. Στη συνέχεια συλλέγονται οι ανακλώμενοι υπέρηχοι, επεξεργάζονται και δημιουργούν την εικόνα της εξεταζόμενης περιοχής. Ο υπέρηχος χρησιμοποιείται επικουρικά στην οφθαλμολογική εξέταση, συνήθως για να ελεγχθούν οι ιστοί στο εσωτερικό του ματιού όταν δεν είναι δυνατή η βυθοσκόπηση όπως στην αιμορραγία του υαλοειδούς ή σε πολύ πυκνό καταρράκτη. Άλλες εφαρμογές του οφθαλμικού υπερήχου είναι: • Η διάγνωση και παρακολούθηση ενδοφθάλμιων μορφωμάτων-όγκων • Η μελέτη των ανωμαλιών του οπτικού νεύρου (οίδημα, Drusen) • Ο εντοπισμός ξένων σωμάτων ή παρεκτοπισμένου φακού • Η μελέτη των ενδοφθάλμιων φλεγμονών κ.ά.