Ο Ιατρός διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων καταρράκτη, διαθλαστικών επεμβάσεων (laser), ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων, μικροεπεμβάσεων και θεραπευτικών laser. Όλες οι επεμβάσεις εκτελούνται στις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές και στα πλέον σύγχρονα οφθαλμολογικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας.