ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΑ
ΣΚΙΑΣΚΟΠΙΑ

Η σκιασκοπία είναι μια οφθαλμολογική εξέταση που αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο καθορισμού του διαθλαστικού προβλήματος ενός παιδιού ή γενικότερα ενός νεαρού ατόμου. Η εξέταση πραγματοποιείται ενσταλάζοντας και στα δυο μάτια ειδικές σταγόνες. Με τις σταγόνες αυτές μεγαλώνουν οι κόρες των ματιών και καταργείται πρόσκαιρα η ικανότητα προσαρμογής. Η εξέταση γίνεται με ένα ειδικό όργανο που λέγεται σκιασκόπιο. Αυτό προβάλλει σκιές μέσα στο μάτι τις οποίες εξουδετερώνει ο γιατρός τοποθετώντας μπροστά στο μάτι κατάλληλους φακούς. Oι φακοί που απαιτούνται γι'αυτό το σκοπό είναι και οι φακοί που πρέπει να συνταγογραφηθούν.