Πρόκειται για επέμβαση που χρησιμοποιεί την ριβοφλαβίνη σε συνδυασμό με την UV-A ακτινοβολία προκειμένου να ισχυροποιήσει την δομή του κερατοειδούς σε ασθενείς που πάσχουν από κερατόκωνο ή μετεγχειρητική εκτασία του κερατοειδούς.

Η τεχνική collagen corneal cross-linking (C3R/CXL) είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία για τον κερατόκωνο που χρησιμοποιεί φωτοσυνθετικούς παράγοντες, όπως η ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β12), και υπεριώδη ακτινοβολία UV-A (ultraviolet A). Σε εκτεταμένες πειραματικές μελέτες οι ερευνητές παρατήρησαν εντυπωσιακή αύξηση της σκληρότητας και της στιβαρότητας του κερατοειδούς μετά από cross linking. Ουσιαστικά, η θεραπεία με διασύνδεση κολλαγόνου (corneal cross-linking) επιτυγχάνει: • έλεγχο της κυρτότητας του κερατοειδούς • αύξηση της στιβαρότητας του κερατοειδούς • αναστολή της εξέλιξης του κερατόκωνου Η θεραπεία πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία (σταγόνες αναισθητικού). Τα βήματα είναι τα παρακάτω: • αφαιρείται μερικώς το επιθήλιο του κερατοειδούς • ενσταλάζονται σταγόνες βιταμίνης Β12 για περίπου 30 λεπτά • ο οφθαλμός ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία UV-A για άλλα 30 λεπτά, κατά την διάρκεια των οποίων εξακολουθεί η ενστάλαξη ριβοφλαβίνης Β12 • στο τέλος, τοποθετείται αντιβιοτική αλοιφή ή σταγόνες καθώς και ένας προστατευτικός φακός επαφής, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο κερατοειδής Το collagen corneal cross-linking (C3R/CXL) είναι η μοναδική θεραπεία στις μέρες μας που δρά στο πραγματικό αίτιο του κερατόκωνου, στοχεύοντας να σταματήσει την εξέλιξη της λέπτυνσης του κερατοειδούς, προλαμβάνοντας έτσι την περίπτωση μεταμόσχευσης κερατοειδούς (κερατοπλαστικής). Αυτό είναι σημαντικό να κατανοηθεί. Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν γυαλιά ή φακούς επαφής (ενδεχομένως να χρειαστεί τροποποίηση της συνταγής των γυαλιών ή των φακών τους). Επίσης, ανάλογα με το βαθμό του διαθλαστικού σφάλματος μπορεί να εφαρμοστεί θεραπεία με excimer laser ή τοποθέτηση μόνιμων ενδοφακών (φακικοί ενδοφακοί) για την περαιτέρω βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι δύο τελευταίες θεραπευτικές προσεγγίσεις εφαρμόζονται μόνο από απόλυτα εξειδικευμένους διαθλαστικούς χειρουργούς.