• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά, ΔΕ - ΠΑ (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Σήμερα, στη φαρέτρα των διαθλαστικών χειρουργών έχει μπει το Femtosecond Laser. Το Femtosecond Laser χρησιμοποιεί παλμούς φωτός, οι οποίοι διαπερνούν την επιφάνεια του κερατοειδούς και διαμορφώνουν μικρές κοιλότητες (φυσαλίδες) σε ένα προκαθορισμένο βάθος και θέση μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του Femtosecond Laser είναι η δημιουργία ενός ομοιόμορφου στρώματος φυσαλίδων μέσα στον κερατοειδή. Με τη χρήση ειδικής σπάτουλας γίνεται ο τελικός διαχωρισμός του κρημνού από τον υπόλοιπο κερατοειδή. Στη συνέχεια ο χειρουργός μπορεί να εφαρμόσει τη θεραπεία με το Excimer Laser. Σε σύγκριση με το μηχανικό μικροκερατοτόμο, η δημιουργία του κρημνού με τη χρήση της femtosecond τεχνολογίας είναι μία πιο προβλέψιμη και πιο ελεγχόμενη διαδικασία. Το πάχος, η διάμετρος, η γωνία των ορίων του κρημνού, η θέση στην οποία παραμένει ενωμένος με τον κερατοειδή (μίσχος/hinge) καθώς και η γωνία του μίσχου ορίζονται από τον χειρουργό πριν από την εφαρμογή του Femtosecond Laser.

Εξάλλου, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη βοήθησε και στην εντυπωσιακή βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των Excimer Lasers. Τα καινούργια μηχανήματα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν μία πολύ λεπτή δέσμη Laser, η οποία «πετάει» στα διάφορα τμήματα του κερατοειδούς (flying-spot Laser). Έτσι, επιτρέπει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην επέμβαση. Επίσης, έχει αυξηθεί η ταχύτητα των μηχανημάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος θεραπείας.

Τέλος, μπορούν να εφαρμοστούν θεραπείες εξατομικευμένες σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ματιού ξεχωριστά (wavefront-optimized & wavefront-guided treatments). Αυτές οι θεραπείες χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αντίστοιχα διαγνωστικά μηχανήματα που έχουν εισαγάγει την διαθλαστική χειρουργική στο συναρπαστικό κόσμο του Wavefront-guided/optimized & Topography guided customized ablation. Η επέμβαση πλέον γίνεται στα μέτρα του κάθε ματιού και δεν είναι η ίδια για όλους όσους έχουν την ίδια συνταγή στα γυαλιά τους.