Θεραπευτικά ονομάζονται τα laser που εφαρμόζονται με σκοπό την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων, σε αντιδιαστολή με τα διαθλαστικά laser που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση διαθλαστικών ανωμαλιών. Συγκεκριμένα, στα θεραπευτικά laser περιλαμβάνονται το Argon laser, το YAG laser κ.ά.

Η Argon laser φωτοπηξία δημιουργεί έγκαυμα μέσω θερμότητας στον αμφιβληστροειδή με την βοήθεια φωτός που εισέρχεται στο μάτι. Συγκεκριμένα, η ισχυρή αυτή πηγή φωτός εκπέμπει φωτεινή ενέργεια, η οποία απορροφάται από το μελάγχρουν επιθήλιο, που περιέχει μελανίνη, και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια, δρώντας απευθείας πάνω στα κύτταρα. Η φωτοπηξία με Argon laser είναι μια θεραπευτική επιλογή για παθήσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα όπως είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας κ.ά. Εφαρμογές της Argon laser φωτοπηξίας: • Παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία: Εφαρμόζεται σε νεοαγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς όπως η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και η απόφραξη αμφιβληστροειδικών φλεβών • Εστιακή φωτοπηξία: Εφαρμόζεται σε διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας • Ρωγμές αμφιβληστροειδούς ή αποκολλημένες περιοχές: Το laser προκαλεί συγκόλληση και αποτρέπει ή καθυστερεί το χειρουργείο • Θεραπεία οφθαλμικών όγκων • Περιστατικά με μικροανευρύσματα ή σε διαρροές αγγείων του αμφιβληστροειδούς Προκειμένου να γίνει η Argon laser φωτοπηξία θα πρέπει ο ασθενής να έχει καλή μυδρίαση για να μπορεί ο γιατρός να διαπιστώσει πού ακριβώς θα πρέπει να γίνει το laser (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιφερικών ρωγμών αμφιβληστροειδούς). Στη συνέχεια ενσταλάζονται στο μάτι αναισθητικές σταγόνες. Ο ασθενής κάθεται μπροστά από το laser όπως ακριβώς και στη σχισμοειδή λυχνία του γιατρού. Με την βοήθεια ειδικών μεγεθυντικών φακών, ο γιατρός εντοπίζει την έκταση του προβλήματος και ρυθμίζει στο laser την ένταση και τις βολές που θα πραγματοποιήσει. Ο ασθενής παραμένει ήρεμος και κοιτάζει το στόχο που του υποδεικνύει ο γιατρός προκειμένου να γίνει το laser με επιτυχία. Με το πέρας της διαδικασίας η οποία κρατάει λίγα λεπτά μπορεί να επιστρέψει σπίτι του και με προσοχή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

O φυσικός φακός του οφθαλμού είναι τοποθετημένος μέσα σε έναν ελαστικό σάκο σαν κάψα,που ονομάζεται περιφάκιο, για να διατηρείται στην κατάλληλη θέση. Σε μια επέμβαση καταρράκτη, ο χειρουργός οφθαλμίατρος, με την βοήθεια μια μικροσκοπικής τομής, ανοίγει το πρόσθιο μέρος αυτής της κάψας, αφαιρεί το φυσικό (θολό εξαιτίας του καταρράκτη) φακό του ματιού και έπειτα τοποθετεί έναν ειδικό ενδοφακό (IOL). Ο ρόλος της κάψας είναι να διατηρεί τον ενδοφθάλμιο φακό στην θέση του. Υπάρχει πιθανότητα να περάσουν μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά την επέμβαση του καταρράκτη και η όραση να ξαναχαρακτηριστεί θολή. Το φαινόμενο παρατηρείται διότι το οπίσθιο τμήμα του περιφακίου (κάψα) θολώνει. Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου είναι μια συνηθισμένη κατάσταση και δεν θεωρείται επιπλοκή (ονομάζεται "ψευδοκαταρράκτης" ή δευτερογενής καταρράκτης). Αντιμετωπίζεται με μία επέμβαση που ονομάζεται σχάση οπισθίου περιφακίου και πραγματοποιείται με την βοήθεια του Yag Laser. Η επέμβαση αυτή, που διαρκεί ελάχιστα λεπτά, είναι εντελώς ανώδυνη με μηδαμινό ενδεχόμενο επιπλοκής. Στον οφθαλμό που θα υποβληθεί σε καψουλοτομή με Yag Laser ενσταλάσσονται σταγόνες μυδρίασης για την πραγματοποίηση διαστολής της κόρης. Έπειτα, με την βοήθεια ενός θεραπευτικού συστήματος laser, που ονομάζεται Yag Laser, ο οφθαλμίατρος θα δημιουργήσει μια μικρή οπή (διάνοιξη) στο κέντρο της θολής κάψας (περιφάκιο). Η αποκατάσταση της όρασης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι άμεση, ενώ κάποιοι ασθενείς παρατηρούν σταδιακή βελτίωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η ιριδοτομή είναι μια σύντομη και ανώδυνη επέμβαση με laser. Είναι πολύ ασφαλής και δεν απαιτεί νοσηλεία του ασθενούς. Η τεχνική της ιριδοτομής εφαρμόζεται σε ασθενείς που εμφανίζουν ανατομικά στενές γωνίες και συνεπώς προδιάθεση ή εγκατεστημένο γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Στόχος της ιριδοτομής είναι να μεταβάλει την ανατομική θέση της ίριδας, να διευρύνει τη γωνία του οφθαλμού και να καταστήσει την απορροή του υδατοειδούς υγρού πιο ευχερή. Δημιουργείται μια μικρή οπή στην ίριδα (χρωματιστό διάφραγμα του οφθαλμού) με την βοήθεια συστήματος YAG - LASER. Αυτό έχει ως σκοπό την δημιουργία επικοινωνίας προσθίου και οπισθίου θαλάμου του ματιού για την αντιμετώπιση του οξέως γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία με σταγόνες, διαρκεί μερικά λεπτά και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως στις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι πιθανό μετά την ιριδοτομή, να απαιτούνται, ανάλογα με την περίπτωση, αντιγλαυκωματικά κολλύρια, όπως και πριν την επέμβαση.