• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά, ΔΕ - ΠΑ (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Διαθλαστικές επεμβάσεις: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις στην Οφθαλμολογία μετρούν ήδη 25 χρόνια ιστορίας. Στις μέρες μας, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο, μπορούμε με ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι οι διαθλαστικές επεμβάσεις είναι οι επεμβάσεις με τα πιο υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε όλο το φάσμα των ιατρικών επέμβασεων (και όχι μόνο στην Οφθαλμολογία). Στο παρόν άρθρο μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που θέτουν οι ασθενείς – υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση.

1. Ποια προβλήματα όρασης μπορούν να διορθωθούν με Laser;

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί και η πρεσβυωπία.

2. Ποιοι μπορούν να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση;

Για να είστε υποψήφιος για διόρθωση με Laser θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

3. Τι είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος;

O προεγχειρητικός έλεγχος είναι η εξέταση που θα καθορίσει αν η διαθλαστική επέμβαση είναι κατάλληλη για τα μάτια σας και ποια διαθλαστική τεχνική θα εφαρμοστεί. Πραγματοποιείται με την χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αντένδειξης για την επέμβαση. Είναι σημαντικό, εάν χρησιμοποιείτε φακούς επαφής, να τους έχετε αφαιρέσει τουλάχιστον 20 μέρες πριν τον έλεγχο, αν είναι μαλακοί, και τουλάχιστον 1 μήνα πριν, αν είναι σκληροί, ούτως ώστε ο προεγχειρητικός έλεγχος να είναι αξιόπιστος.

4. Μηδενίζεται η μυωπία και ο αστιγματισμός;

Εφόσον το διαθλαστικό σας σφάλμα σας δεν ξεπερνά το ενδεικνυόμενο εύρος διόρθωσης, χάρη στις σύγχρονες μεθόδους και τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα είναι δυνατή η εξάλειψη της μυωπίας, του αστιγματισμού και της υπερμετρωπίας. Σε ορισμένους ασθενείς με υψηλούς βαθμούς, υπάρχει πιθανότητα να μείνει ένα μικρό ποσό μυωπίας το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ενοχλεί. Ενίοτε, μπορεί να κριθεί απαραίτητη η επανάληψη μέρους της διαδικασίας για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή πραγματοποιείται συνήθως 2-3 μήνες μετά την αρχική επέμβαση.

5. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος;

Όσον αφορά τις μεθόδους διόρθωσης με Laser, δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη μέθοδος. Και οι δύο βασικές μέθοδοι (femto-LASIK και PRK) είναι εξαιρετικά ασφαλείς και ακριβείς και ουσιαστικά οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα. Η απόφαση για το ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί εξαρτάται από την μορφολογία του ματιού και ένα πλήθος παραγόντων που αξιολογεί ο οφθαλμίατρος.

6. Η επέμβαση είναι επίπονη;

Η μέθοδος LASIK είναι ανώδυνη. Ο ασθενής μπορεί απλώς να νιώσει μια πίεση στα μάτια του κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, ίσως νιώσετε έναν μικρό ερεθισμό μετά από την επέμβαση, ο οποίος οφείλεται στις αναισθητικές σταγόνες. Από την επόμενη μέρα, οι ενοχλήσεις είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Η μέθοδος PRK είναι επίσης απολύτως ανώδυνη διεγχειρητικά. Μπορεί όμως να υπάρξουν ενοχλήσεις, φωτοφοβία και ήπιος πόνος τα πρώτα δύο 24ωρα μετά την επέμβαση. Τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν πολύ σύντομα.

7. Πότε θα αποκατασταθεί η όρασή μου;

Με την μέθοδο LASIK η όραση είναι εξαιρετική από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Στην περίπτωση της μεθόδου PRK, αμέσως μετά την επέμβαση η όραση είναι ελαφρώς θολή αλλά μπορείτε να κινείστε στο χώρο σας. Από την επόμενη ημέρα, η όραση επανέρχεται σταδιακά, βελτιώνεται αισθητά και είναι ικανοποιητική την πρώτη εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται περίπου 1 μήνα μετά την επέμβαση και σταθεροποιείται μετά από 2-3 μήνες.

8. Πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου;

Ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζεται, μπορείτε να επιστρέψετε μετά από 2-3 ημέρες συνήθως.

9. Πότε μπορώ να αθληθώ;

Μπορείτε να κάνετε ήπια σωματική άσκηση μετά την πρώτη εβδομάδα. Η κολύμβηση και τα υψηλού κινδύνου αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, πολεμικές τέχνες, πυγμαχία θα πρέπει να αποφεύγονται τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση και ανάλογα με την συμβουλή του ιατρού σας. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο Laser, ο ιατρός σας θα σας δώσει οδηγίες και σε ειδικότερα θέματα.

10. Υπάρχουν κίνδυνοι από την επέμβαση;

Κάθε χειρουργική επέμβαση ενέχει κάποιο βαθμό ρίσκου. Όπως και σε κάθε είδους ιατρική πράξη ή επέμβαση, θεωρητικά μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Γενικότερα όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά σπάνιες και πολύ σπανιότερες από τις επιπλοκές που συμβαίνουν στους χρήστες φακών επαφής. Η πιθανότητα να υπάρχει μια επιπλοκή που μειώνει μόνιμα την όραση, έχει τεκμηριωθεί ότι είναι μικρότερη από 1:10.000. Συνδυάζοντας την χειρουργική εμπειρία με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, οι πιθανότητες είναι σημαντικά χαμηλότερες.

11. Ποια είναι η πιο συχνή επιπλοκή;

Όλοι σχεδόν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε διόρθωση με Laser εμφανίζουν κάποιο βαθμό παροδικής ξηροφθαλμίας, που βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Κατά τους πρώτους μήνες μετά την επέμβαση, οι ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν συχνά τεχνητά δάκρυα. Αυτοί που ενδέχεται να επηρεαστούν πιο σοβαρά, εντοπίζονται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο και υποβάλλονται σε θεραπεία αρχικά για την ξηροφθαλμία, πριν υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση ή μπορεί να κριθούν ακόμη και ακατάλληλοι για επέμβαση με Laser.

12. Τι μπορώ να κάνω αν είμαι ακατάλληλος/η για διαθλαστική επέμβαση με Laser;

Το Laser μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες περιπτώσεις διαθλαστικού σφάλματος με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν δεν είστε κατάλληλος/η υποψήφιος/α για διόρθωση με Laser, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωσή σας. Οι επιλογές περιλαμβάνουν φακικούς ενδοφακούς ή διαθλαστικές επεμβάσεις με αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού (CLE).