• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: ΔΕ - ΠΕ - ΠΑ 17.00 - 21.30 (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Θεραπευτικά Laser

Θεραπευτικά Laser

Θεραπευτικά ονομάζονται τα laser που εφαρμόζονται με σκοπό την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων, σε αντιδιαστολή με τα διαθλαστικά laser που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση διαθλαστικών ανωμαλιών. Συγκεκριμένα, στα θεραπευτικά laser περιλαμβάνονται το Argon laser, το YAG laser κ.ά.