• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά, ΔΕ - ΠΑ (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Ενδοϋαλοειδικές Εγχύσεις

Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις (εγχύσεις φαρμάκων μέσα στην υαλοειδική κοιλότητα του οφθαλμού) εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια στην οφθαλμολογία, αλλά ειδικά την τελευταία εικοσαετία η εφαρμογή τους έχει εξαπλωθεί ραγδαία, διότι έχουν ανακαλυφθεί καινούρια φάρμακα για πληθώρα παθήσεων που μπορούν να χορηγηθούν με την συγκεκριμένη μέθοδο. Η ενδοϋαλοειδική έγχυση έχει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την χορήγηση του κατάλληλου φαρμάκου στην απαιτούμενη συγκέντρωση κατευθείαν στον ιστό που πάσχει, μέσα στον οφθαλμό. Ειδικότερα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα που χορηγούνται με την συγκεκριμένη μέθοδο είναι οι αντιαγγειογενετικοί παράγοντες (anti-VEGF) οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε μία σειρά οφθαλμολογικών παθήσεων που αφορούν κυρίως την ωχρά κηλίδα, όπως: η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου, το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας, η απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς κ.ά. Επιπλέον, οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις χρησιμοποιούνται και σε άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις π.χ. σε ενδοφθάλμιες λοιμώξεις για την χορήγηση αντιβιοτικών ή σε ενδοφθάλμιες φλεγμονές για την χορήγηση κορτιζόνης κλπ. Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε περιβάλλον χειρουργείου και με πιστή τήρηση των κανόνων ασηψίας για την αποφυγή μολύνσεων.