• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: ΔΕ - ΠΕ - ΠΑ 17.00 - 21.30 (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Τοπογραφία κερατοειδούς

Η τοπογραφία κερατοειδούς (corneal topography) είναι μια ειδική εξέταση με την οποία μπορούμε να αποσπάσουμε χρήσιμες πληροφορίες (μέσα από μία σειρά έγχρωμων χαρτών) σχετικά με την καμπυλότητα του κερατοειδούς χιτώνα. Σε έναν τοπογραφικό χάρτη αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος στην κερατοειδική επιφάνεια (κέντρο και περιφέρεια). Η τοπογραφία κερατοειδούς είναι απαραίτητη στην εξέταση για κερατόκωνο (κωνικής μορφή κερατοειδής) καθώς και στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενούς που πρόκειται να υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση. Ακόμη, στην διαθλαστική χειρουργική, η τοπογραφία κερατοειδούς είναι μια πρωταρχικής σημασίας εξέταση, όχι μόνο προεγχειρητικά αλλά και μετεγχειρητικά. Πολλές φορές η απόφαση για την διαθλαστική τεχνική που θα εφαρμοστεί, προκύπτει από την τοπογραφία κερατοειδούς.