• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά, ΔΕ - ΠΑ (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Οπτική Τομογραφία Συνοχής (Oct)

H φασματική οπτική τομογραφία συνοχής (Spectral Domain Optical Coherence Tomography: S-OCT) αποτελεί την νεότερη μέθοδο απεικόνισης της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Πρόκειται για μια εξέταση αιχμής με την οποία πραγματοποιείται λεπτομερέστατη χαρτογράφηση των οπίσθιων δομών του οφθαλμού. Διαθέτει πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών στην οφθαλμολογία και συνεχώς εξελίσσεται. Με την εξέταση OCT επιτυγχάνεται σε αληθινό χρόνο μια πλήρης τομογραφική εκτίμηση (οπτική βιοψία), τόσο της δομής όσο και της παθολογίας της πάσχουσας περιοχής (είναι δυνατόν να διαγνωστούν περιπτώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, οπής ωχράς, κεντρικής ορώδους χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας, κυστεοειδούς οιδήματος της ωχράς, γλαυκώματος κτλ). Η διαγνωστική τεχνική OCT πραγματοποιείται με σάρωση του σημείου που επιθυμούμε να ελέγξουμε με ένα ειδικό laser.

Τα ευρήματα αναλύονται από το λογισμικό του μηχανήματος και δημιουργείται μια εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη του. Η εικόνα αυτή αποτελεί τελικά μια οπτική τομή του σημείου που μας ενδιαφέρει, η οποία μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε με βεβαιότητα το είδος της βλάβης και να προσαρμόσουμε ανάλογα την θεραπευτική μας πρακτική. Σημειώνεται πως η μέθοδος, πέρα από την διαγνωστική της αξία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση της εξέλιξης οφθαλμικών παθήσεων (follow-up) για τυχόν αλλαγές στην θεραπευτική αγωγή. Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και η οπτική τομογραφία συνοχής προσθίων μορίων με ευρεία εφαρμογή σε παθήσεις του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού.