ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η βυθοσκόπηση είναι μία από τις πολύ βασικές οφθαλμολογικές εξετάσεις και αφορά το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού. Συνήθως, απαιτεί την ενστάλαξη ειδικών κολλυρίων που επιτυγχάνουν μυδρίαση της κόρης του οφθαλμού και εξασφαλίζουν την πλήρη εξέταση των οπισθίων μορίων του (αμφιβληστροειδής, ωχρά κηλίδα, οπτικό νεύρο, υαλοειδές κτλ).