• Π. Τσαλδάρη 15 (ισόγειο), Κατερίνη
  • Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά, ΔΕ - ΠΑ (κατόπιν ραντεβού)

Σύγχρονος εξοπλισμός

Ποιοτικές Υπηρεσίες

Συνεχής Εκπαίδευση

Παχυμετρία κερατοειδούς

Η παχυμετρία (pachymetry) του κερατοειδούς χιτώνα είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το πάχος του κερατοειδή. Η σημασία της παχυμετρίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη τόσο στην εκτίμηση του γλαυκώματος όσο και στην προεγχειρητική εξέταση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση με excimer laser. Πιο συγκεκριμένα, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς χιτώνα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη του γλαυκώματος. Οφθαλμοί με λεπτό κερατοειδή χιτώνα βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος. Εξάλλου, η παχυμετρία κερατοειδούς σε συνδυασμό με τον βαθμό του διαθλαστικού σφάλματος που πρόκειται να διορθωθεί, είναι εκείνοι οι παράγοντες που θα καθορίσουν ουσιαστικά την τελική επιλογή της διαθλαστικής τεχνικής που θα ακολουθηθεί κατά την επέμβαση.